ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
เวลา 14.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเขตพื้นที่อำเภอกันทรารมย์ และได้ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามอำเภอกันทรารมย์ ทั้งนี้ได้พบปะให้กำลังใจประชาชนชาวอำเภอกันทรารมย์ที่มารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมทั้งได้เชิญชวนประชาชนร่วมลงทะเบียนผ่านระบบแอพพลิเคชัน "หมอ…พร้อม" หรือ "ศรีสะเกษ…พร้อม" เพื่อจองรับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 จากรัฐบาลเพิ่มเติมต่อไป
ในการนี้ได้ตรวจเยี่ยมสถานที่ในการต้อนรับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 14 (จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ)
โดยมี พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา นายอำเภอกันทรารมย์ สาธารณสุขอำเภอกันทรารมย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรารมย์ ผู้กํากับสถานีตํารวจภูธรกันทรารมย์ ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2