เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.30 – 12.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ.2564 สาขาการบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการชื่อผลงาน "ปฏิวัติหอมแดงด้วยนวัตกรรมจากสิ่งเหลือใช้ให้เป็นเงินล้าน"ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 (โดยศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ)
โดยมี ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนประธานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืชสวน จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2