ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
เวลา 10.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชน ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมหอผู้ป่วยสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพิ่มเติมอีกจำนวน 27 เตียง ทั้งนี้ได้มอบพระเครื่องในวาระครบรอบ 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลราษีไศล อำเภอราษีไศล

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2