ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
เวลา 14.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นางทองศรี ประถมบุตร นายอนุสรณ์ ประถมบุตร และนางสมบัติ วงษ์ศา ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนเป็นผู้พิการตาบอดผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เป็นผู้ยากไร้และยากจน จากกรณีสื่อสังคมออนไลน์ลองขอความช่วยเหลือ โดยมีผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายอำเภอห้วยทับทัน สาธารณสุขอำเภอห้วยทับทัน ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ โดยเบื้องต้นได้มีการช่วยเหลือมอบเงินและถุงยังชีพพร้อมของใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ยากไร้ทั้ง 3 คนและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะได้ของบประมาณเพื่อใช้สร้างที่อยู่อาศัยให้กับนายอนุสรณ์ ประถมบุตรผู้ป่วยติดเตียง และนายอำเภอห้วยทับทันประสานกับโรงพยาบาลห้วยทับทันเพื่อช่วยเปลี่ยนแก้วตาเทียมให้นางทองศรี ประถมบุตรต่อไป

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2