“โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
เวลา 10.30 น.

เรียน ผู้บังคับบัญชา
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" พร้อมด้วย นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภอห้วยทับทัน นางสาวธนพร ขจิตเวทย์ ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวศิริพร อ่อนละออ พัฒนาการอำเภอห้วยทับทันและส่วนราชการในพื้นที่ ณ แปลงนาต้นแบบฯ นายสมหมาย บุญโต บ้านกอเลา หมู่ที่ 2 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2