ต้อนรับศาสนาจารย์สมใจ คิดถูก

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
เวลา 10.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับศาสนาจารย์สมใจ คิดถูก ประธานคณะกรรมการประสานงานคริสตจักรโปเตสแตนท์จังหวัดศรีสะเกษ(กปจ.) และคณะ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ พร้อมด้วยนายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

ได้หารือแนวทางการประสานงานและการส่งเสริมความร่วมมือ รวมทั้งการจัดกิจกรรมในโอกาสต่างๆ เมื่อสถานการณ์ การแพร่ระบาดคลี่คลายและเข้าสู่ภาวะปกติ

ณ ห้องห้วยสำราญ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2