“โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" พร้อมด้วย นายอิศรา โพธิ์เงิน นายอำเภอเมืองจันทร์ นางสาวธนพร ขจิตเวทย์ ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางอรัญญา ใยแสง พัฒนาการอำเภอเมืองจันทร์และส่วนราชการในพื้นที่ ณ แปลงนาต้นแบบฯ นางนารี เหลาคำ บ้านวัด หมู่ที่ 3 ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2