“ปั่น…ไปปลูกต้นไม้”

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
เวลา 16.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม “ปั่น…ไปปลูกต้นไม้” (แบบ New Normal) อาสาสมัครจิตอาสาทั้งส่วนราชการ ชมรมน้องพี่ศรีลำดวน
ในแนวถนนทางหลวงชนบทสาย ศก.5089 (แยกศูนย์วิจัยพืชสวนฯ-แยกวิทยาลัยเทคนิคฯ) และ ถนนทางหลวงศรีสะเกษที่ 1สาย ทล.294 (ถนนเลี่ยงเมือง) ระยะทาง 11 กิโลเมตร จำนวนรวม 600 ต้นประกอบด้วย

ต้นกัลปพฤกษ์ 40 ต้น ต้นทองอุไร 600 ต้น และลีลาวดี
เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม สร้างความประทับใจให้กับประชาชนผู้สัญจรบนเส้นทางดังกล่าว

โดยมี ปลัดจังหวัดผอ.แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ผอ.แขวงทางหลวงชนบท ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด คลังจังหวัด หน.สนง.ปภ.จังหวัด ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ผอ.กกท.จังหวัด ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ผอ.ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเด็กและเยาวชนจังหวัด ผอ.ร.ร.สตรีสิริเกศ ผอ.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ ชมรมน้องพี่ศรีลำดวน เข้าร่วมกิจกรรม

ณ บริเวณ ถนนสาย ศก.5089 และ ทล.294 อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2