เตรียมความพร้อมเพื่อชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
เวลา 14.30 – 16.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของจังหวัดศรีสะเกษ
โดยมีกำหนดการชี้แจงในวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 ที่สภาผู้แทนราษฎร
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ วัฒนธรรมจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผอ.แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ผอ.แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่2 ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนเกษตรจังหวัด ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัด ผู้แทน ผอ.กกท.จังหวัด ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.ศก และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2