รางวัลเลิศรัฐ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
เวลา 10.00 – 12.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประชุมหารือเพื่อเตรียมการรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 สาขาการบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ ซึ่งกำหนดตรวจประเมินในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 โดยจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยผลงาน “ปฏิวัติหอมแดงด้วยนวัตกรรมจากสิ่งเหลือใช้ให้เป็นเงินล้าน” ของศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)

ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2