กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกีฬาและนันทนาการ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564
เวลา 10.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับเมืองกีฬา(Sport City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยการท่องเที่ยวและเมืองกีฬา เป็นวาระสำคัญของจังหวัดศรีสะเกษ (Agenda Sisaket) จึงต้องพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ ให้การท่องเที่ยวและการเป็นเมืองกีฬาเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาวิถีชีวิต และเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษต่อไป
โดยมี นางสาววรรณา บุดดีสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ และอาสาสมัครกีฬาและผู้อำนวยการออกกำลังกาย(อสก.)เข้าร่วมพิธีเปิด
ณ ห้องวโรบล โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2