ประชุมหารือซักซ้อม วิทยากร เพื่อเตรียมการลงพื้นที่ ทั้ง ๒๒ อ

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๐.๐๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประชุมหารือซักซ้อม วิทยากร เพื่อเตรียมการลงพื้นที่ ทั้ง ๒๒ อำเภอ เพื่อขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการน้ำระดับชุมชน/หมู่บ้านและลุ่มน้ำจังหวัดศรีสะเกษ
ต่อมาได้ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการสถานที่เตรียมการเพื่อจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
โดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้แทนผอ.โครงการชลประทาน เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร่วมซักซ้อมประชุมหารือดังกล่าว
ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2