โครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องการทุจริต

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
เวลา 08.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พบปะ หารือข้อราชการร่วมกับ นายศานต์ชาติ ตึดสันโดษ ผู้อำนวยการ ป.ป.ท. เขต 3 ส่วนหน้า (อุบลราชธานี) และคณะ ในประเด็นการดำเนินงานโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
จากนั้นตรวจเยี่ยม การดำเนินการคลินิกให้คำปรึกษาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดศรีสะเกษ และการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี นางฐพัชร์รดา ธนินท์จิรานนท์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ นายศิริกันยา ศรศิลป์ คลังจังหวัดศรีสะเกษ และ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพบปะและตรวจเยี่ยม
ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2