ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564
ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการบริหารพื้นที่และการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บนำ้นาจะเรีย และศูนย์ศึกษาและถ่ายทอดความรู้การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ทับทิมสยาม06 เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำอำเภอขุขันธ์ และจังหวัดศรีสะเกษต่อไป
การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยการ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม การจัดจุดตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด
โดยมี ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอขุขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า รวมในกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง
ณ หมู่บ้านทับทิมสยาม 06 หมู่ที่ 13 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2