ตรวจติดตามการเปิดดำเนินการโรงพยาบาลสนาม

วันที่ 4 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจติดตามการเปิดดำเนินการโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงกรุงเทพและปริมลฑลเพื่อเข้ารับการดูแลรักษา ณ โรงพยาบาลสนาม (Cohort Ward) พร้อมทั้งหารือในการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในเขตพื้นที่อื่น
ในการนี้ ได้ให้กำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแล และอำนวยความสะดวก อย่างเต็มกำลังความสามารถ
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมให้กำลังใจ
ณ โรงพยาบาลสนาม(Cohort Ward) อาคารพลศึกษาวีสมหมาย

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2