ตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้ โรงพยาบาลสนาม

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เวลา ๙.๓๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้ โรงพยาบาลสนาม (Cohort Ward) โดยได้มีการซักซ้อมการรับผู้ป่วยโควิด-19 ณ อาคารพลศึกษาวีสมหมาย
โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผอ.ร.พ.ศรีสระเกษ ป้องกันจังหวัด บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมดังกล่าว
ณ โรงพยาบาลสนาม อาคารพลศึกษาวีสมหมาย

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2