มอบสิ่งของพระราชทาน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
เวลา 13.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ครอบครัวของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 บริเวณบ้านเลขที่ 56 บ้านหนองค้า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ทำให้ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง โดยมีนายเพ็ชร รุ่งแสง อายุ 79 ปี เป็นเจ้าของบ้าน มีสมาชิกในบ้านรวม 3 คน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่อย่างใด
ในการนี้ นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพ อีกทั้งมีส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมอบปัจจัยและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวผู้ที่ได้รับความเสียหายด้วย
โดยมี นายอำเภอพยุห์กล่าวรายงาน ผู้แทน หน.สนง.ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ปลัดอำเภอ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง
ณ บริเวณบ้านเลขที่ 56 บ้านหนองค้า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2