“โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
เวลา 10.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" พร้อมด้วย นายจรัญ ใจห้าว พัฒนาการอำเภอวังหิน นายประเวช ทัดเทียม ผอ.รพ.สต.ดวนใหญ่ และส่วนราชการในพื้นที่ ณ แปลงนาต้นแบบฯ นายสมหวัง นาครินทร์ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2