“โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" พร้อมด้วย นายศดิศ ณิชกุล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นางประภัสราภรณ์ ศรีปัตเนตร พัฒนาการอำเภอพยุห์ นายก อบต.โนนเพ็ก กำนันตำบลโนนเพ็ก ผู้ใหญ่บ้านพื้นที่ตำบลโนนเพ็กและส่วนราชการในพื้นที่ ณ แปลงนาต้นแบบฯ นายไพศาล อ่อมแก้ว บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2