(กรอ.) ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 30 มิถุนายน 2564
เวลา 13.30 – 16.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.) ครั้งที่ 4/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และแนวทางการปฏิบัติ การบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการ และภาคเอกชน มีประเด็นสำคัญดังนี้
1. การรายงานภาวะเศรษฐกิจภาพรวม และสภาวะเศรษฐกิจจังหวัดศรีสะเกษ เดือน พฤษภาคม 2564
2. โครงการคนละครึ่ง เฟส 3
3. การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบท จังหวัดศรีสะเกษ
4. การขอรับการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษตามมติ กรอ.จังหวัดศรีสะเกษ
5. การติดตามโครงการที่นำเสนอนายกรัฐมนตรีในการประชุม ครม.สัญจรครั้งที่ 5/2561
6. การบริหารจัดการทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2564
7. ผลการให้บริการจัดส่งหอมแดงศรีสะเกษ ปี 2564
8. การปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจุดแลนด์มาร์ค “สะพานดำ”
โดยมี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. จังหวัดสุรินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมธนาคารจังหวัดศรีสะเกษ YEC Sisaket องค์กรเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2