ประชุมคณะอนุกรรมการประจำศูนย์การสอบจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่

วันที่ 30 มิถุนายน 2564
เวลา 09.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประจำศูนย์การสอบจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 โดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)ได้กำหนดให้จังหวัดศรีสะเกษเป็นศูนย์อำนวยการสอบจังหวัด มีสนามสอบในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 7 แห่ง รวม 7,196 ที่นั่ง ณ ห้องประชุมศรีมะเกลือ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2