“อาสาสมัคร พิทักษ์ซำ”

วันที่ 30 มิถุนายน 2564
เวลา 09.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม “อาสาสมัคร พิทักษ์ซำ” โดย อำเภอเมืองศรีสะเกษ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานราชการ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลซำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
เพื่อดำเนินการโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ บ้านซำ หมู่ที่ 1 ตำบลซำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. อสม. ฝ่ายปกครอง พี่น้องประชาชน และกลุ่มผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูที่สมัครใจเข้ารับการบำบัดซึ่งบวชเป็นพระภิกษุ สามเณร รวมจำนวน 17 รูป เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและโทษของยาเสพติด พร้อมทั้งแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และเข้มแข็ง
ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดจุดตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง เจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด
โดยมี พระเดชพระคุณพระครูสุพิศสุภัทโท เจ้าอาวาสวัดบ้านซำ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ สาธารณสุขอำเภอเมืองศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้แทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. อสม. และพี่น้องประชาชนชาวตำบลซำ ร่วมในกิจกรรม
ณ โรงเรียนบ้านหนองแคน (คุรุราษฎร์สามัคคี) ตำบลซำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2