“มีแล้วแบ่งปัน”

วันที่ 29 มิถุนายน 2564
เวลา 09.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ รับมอบสิ่งของ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 โดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ สำนักงานอัยการศาลสูงจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ และสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ และประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีเครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่ม เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และสิ่งของจำเป็น
โดยมี อัยการจังหวัดศรีสะเกษ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายจังหวัดศรีสะเกษ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ประธานเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประธานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จิตอาสาพระราชทาน และผู้เกี่ยวข้องร่วมรับมอบ
ณ บริเวณโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2