แนวทางการจัดสรรและบริหารกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจข

วันที่ 29 มิถุนายน 2564
เวลา 15.00 – 16.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
เพื่อรับฟังแนวทางการจัดสรรและบริหารกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจของกระทรวงมหาดไทย
โดยมี หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด และ ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ศก ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2