แนวทางการป้องกันควบคุมโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID – 19)

วันที่ 28 มิถุนายน 2564
เวลา 13.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการป้องกันควบคุมโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID – 19) สำหรับสถานศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อบริหารจัดการในช่วงเปิดภาคเรียน และการส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ในสถานที่ต่างๆ เพื่อการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างเข้มข้นและมีประสิทธิภาพ
โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด ผอ.สพม.28 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1-4 ผู้แทน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ ผู้แทนสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ณ ห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิต จึงสมาน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2