วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2564
เวลา 09.30 – 11.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 โดยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของจังหวัดศรีสะเกษ (10 Agenda Sisaket) อีกทั้ง ได้ถ่ายทอดสดไปยังที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ และหอกระจายข่าวหรือเสียงตามสายในหมู่บ้าน/ชุมชน
จากนั้น แถลงข่าวผลการปฏิบัติตามยุทธการ 238 พิทักษ์นครลำดวน และยุทธการพิฆาตทรชนคนค้ายา ภ.3 ร่วมกับ พ.ต.อ.ศุภชัย ศักรินพานิชกุล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ และเชิญชวนประชาชนร่วมแจ้งเบาะแส
โดยมี นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ อัยการจังหวัด ปลัดจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรเอกชน สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี
ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2