ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS)
ในการประชุมได้มีการรายงานผลพร้อมกับพิจารณาสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินงานการปราบปราม การแก้ไขปัญหาและข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดและส่วนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยมีนายนพ พงศ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ พ.ต.อ.ชยากร เทศะบำรุง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนรอง ผอ.รมน.จว.ศก.(ฝ่ายทหาร) ผู้แทนอัยการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมดังกล่าว
ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2