“ผู้ว่าฯ มาแล้ว”

วันที่ 25 มิถุนายน 2564
เวลา 06.00 – 07.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ มาแล้ว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรมต่างๆ รวมไปถึงข้อมูลข่าวสารการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษในด้านต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยออกอากาศทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 06.00 – 07.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คลื่นความถี่ Fm 100.25 mhz , Am 864 mhz และ Facebook : สวท.ศรีสะเกษและถ่ายทอดไปยังหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
อำนวยการผลิตโดย นางสาวพรนภา ชาชุมพร ผู้อำนวยการ สวท.ศรีสะเกษ ดำเนินรายการโดย นางสาวมลฤดี ลูกอินทร์ และมีผู้ร่วมรายการคือ นายสัตวแพทย์นัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
ประเด็นที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ มีดังนี้
– การประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564
– พิธีปิดโรงพยาบาลสนาม Hospitel
– การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวยากจน จังหวัดศรีสะเกษ (Big data sisaket)
– พิธีมอบบ้านสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้โครงการ “สภาสังคมสงเคราะห์ 55 ปีใต้ร่มพระบารมี” จำนวน 3 หลัง
– การประชุมและเป็นสักขีพยานการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการบูรณาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปาะบางรายครัวเรือน”
– การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 18/2564
– สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) จังหวัดศรีสะเกษ
– สถานการณ์การเกิดโรคลัมปีสกินในพื้นที่ศรีสะเกษ และแผนการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
– การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และการพนันในพื้นที่อำเภอ
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2