“อยู่เย็น เป็นสุข”

วันที่ 24 มิถุนายน 2564
เวลา 13.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ที่มีการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน เพื่อเข้ารับโล่รางวัลในส่วนกลาง โดยมีนายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ นายพีระศักดิ์ สนั่นเครื่อง นายอำเภอวังหิน พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่ร่วมกิจกรรม ณ บ้านสร้างพุ่ม ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2