อบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกทุเรียนในพื้นที่นา

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๐.๐๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกทุเรียนในพื้นที่นา การดูแลรักษา การป้องกันกำจัดโรคและแมลงและการเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการอบรบดังกล่าว มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๔๐ คน ในการนี้ประธานในพิธีได้ปลูกต้นทุเรียนและปล่อยพันธ์ปลาคืนสู่แหล่งน้ำด้วย ณ แปลงสวนทุเรียน นายพูน วิเศษพงษ์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
ในเวลาต่อมาได้เยี่ยมชมผลงานของนายเหลือ คำแพง ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัดประจำปี ๖๓ ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีนายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอขุขันธ์ เกษตรอำเภอขุขันธ์ ธกส.สาขาขุขันธ์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่และส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2