พิธีเปิดแปลงสาธิต

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดแปลงสาธิต การทำนาข้าวหอมมะลิอินทรย์ต้นแบบอำเภอขุขันธ์ ประจำปี ๒๕๖๔
การจัดงานแปลงสาธิตการทำนาข้าวหอมมะลิอินทรีย์ต้นแบบอำเภอขุขันธ์มีวัตถุประสงค์
๑.เพื่อเป็นต้นแบบด้านการทำนาข้าวอินทรีย์ที่ดีและถูกต้องให้พี่น้องเกษตรกร
๒.เพื่อส่งเสริมการทำนาแบบอินทรีย์ ๑๐๐%
๓.เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนตระหนักถึงข้อดีของการทำนาแบบอินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพ
ทั้งนี้ ผลผลิตที่ได้จะมอบให้โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด วัดบ้านดองกำเม็ด และมอบให้กับชุมชน
ในการนี้ ประธานในพิธีดังกล่าวได้สาธิตการทำนาข้าวหอมมะลิด้วยการไถหยอดข้าวแห้งและการทำนาดำด้วยเครื่องดำนา
โดยมีนายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอขุขันธ์ เกษตรอำเภอขุขันธ์ พัฒนาการอำเภอขุขันธ์สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ผู้จัดการคูโบต้าเจริญชัยขุขันธ์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่และส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีเปิดแปลงนาสาธิตดังกล่าว
ณ แปลงนาสาธิตตรงข้ามโรงเรียนบ้านดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2