การขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการน้ำระดับหมู่บ้าน/ชุมชน

วันที่ 24 มิถุนายน 2564
เวลา 11.00 – 12.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการน้ำระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และลุ่มน้ำจังหวัดศรีสะเกษ(รุ่นนำร่อง) ในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ
ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นวาระสำคัญของจังหวัด และสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในชุมชน อาทิ เช่น การจัดเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน้ำชุมชน ความต้องการแหล่งน้ำ ถือเป็นการรับทราบปัญหา และความต้องการของราษฎรในชุมชนอย่างแท้จริง
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ นายอำเภอศรีรัตนะ ผู้บริหาร อปท. สมาชิก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน tombon smart team และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมหารือ
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2