ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท

วันที่ 23 มิถุนายน 2564
เวลา 09.30 น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายวิชัย ตั้งคําเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวรชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2