“ศรีสะเกษเกมส์”

วันที่ 22 มิถุนายน 2564
เวลา 13.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์"และการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการครั้งที่ 37 "นครลำดวนเกมส์"ครั้งที่ 2/2564 และหาแนวทางขยายเวลาในการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยมี ผอ.สนง.กีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด คลังจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษเขต1 ประธานหอการค้าจังหวัด เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุม สนง.การกีฬาแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2