ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้มาบริจาคโลหิต

วันที่ 22 มิถุนายน 2564
เวลา 09.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้มาบริจาคโลหิต ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อนำโลหิตที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ประสบอุบัติเหตุตามโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ มีผู้แสดงความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 196 ราย ผู้บริจาคโลหิตได้จริง จำนวน 172 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 2 ราย และบริจาคดวงตา จำนวน 2 ราย
ในโอกาสนี้ได้มอบเหรียญที่ระลึกและใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้บริจาคโลหิตครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และมอบชุดกิ๊ฟเซ็ตป้องกันโควิด 19 จำนวน 100 ชุด ประกอบด้วย สเปรย์แอลกอฮอล์ เจลเเอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยพร้อมสายคล้อง มอบให้ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนักศึกษาที่บริจาคโลหิต เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)อย่างเคร่งครัด
โดยมี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้มาบริจาคโลหิต โดยพร้อมเพรียงกัน
ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2