การประชุมผังน้ำ ครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ ๒ โครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งมีนายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดการประชุม
โดยมีผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้แทนชลประทาน ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่
ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2