ประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการน้ำ

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๐.๐๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการน้ำระดับหมู่บ้านชุมชนและลุ่นน้ำจังหวัดศรีสะเกษ (รุ่นนำร่อง)
เพื่อขับเคลื่อนวาระจังหวัดด้านการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งเป็นการลงพื้นที่ติดตามผลของการเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ ตลอดจนชี้แจงสร้างความรับรู้และรับทราบความต้องการแหล่งน้ำและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมน้ำแล้งจากราษฏรในพื้นที่ เพื่อจัดทำผังน้ำและโครงการ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนและตรงต่อความต้องการของราษฏรในพื้นที่อย่างแท้จริง
โดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้แทนรอง กอ.รมน. ผู้แทนชลประทาน ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ปลัดอำเภอประจำตำบลซำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน Tambom Smart Team ตำบล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมดังกล่าว
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2