ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์

วันที่ 19 มิถุนายน เวลา 10.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและนายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ ร่วมออกตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์บรรยากาศการท่องเที่ยวเชิงเกษตร : สวนทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ:
– นักท่องเที่ยว มาเป็นลักษณะกลุ่มเล็กๆ ส่วนใหญ่เป็นพาหนะรถยนต์ส่วนตัว
– การดำเนินมาตรการสาธารณสุข ปากทางมีด่านชุมชนคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ทำความสะอาดด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ บอกเส้นทางไปยังสวนต่างๆ โดยแต่ละสวนมีการบริการเจลแอลกอฮอล์
– บางสวนมีการวางผลิตภัณฑ์ชุมชนจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว
– ตลาดจำหน่ายผลไม้ชุมชนมีการจราจรติดขัดบางช่วงเวลา
ณ พื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุนหาญ ไร่ทับทิม ไร่ธิทรรศยา

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2