โครงการ CYDOT SSK Against Drug Online

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๐.๕๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานเปิดโครงการ CYDOT SSK Against Drug Online เยาวชนรุ่นใหม่ สร้างสรรค์ปลอดภัยในโลกออนไลน์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๔
เนื่องด้วยวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีได้ประกาศให้เป็น"วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษได้ทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษและภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด นำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดและพัฒนาทักษะในการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบันให้แก่เยาวชน
การอบรมโครงการดังกล่าว ใช้ระยะเวลาในการอบรมจำนวน ๑ วันตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ น มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๘๐ คน
ทั้งนี้ โดยมีการถ่ายทอดสด (วันนี้เวลา ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ ผ่าน แฟนเพจFacebook ศอปสย จังหวัดศรีสะเกษ /ประชาสัมพันธ์จังหวัด/แฟนเพจ แจ้งข่าวศรีสะเกษ
https://www.facebook.com/cydotssk/videos/556673562164636/
โดยมีป้องกันจังหวัดแทนปลัดจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด ประธานศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนจังหวัด และส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว
ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2