“โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 17 มิถุนายน 2564
เวลา 13.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" พร้อมด้วย นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ นายสมคิด คำเสียง พัฒนาการอำเภอเมืองศรีสะเกษ นางณัฐพร ส่งสุข ปลัดอำเภอ ผู้แทนเกษตรอำเภอ ผู้แทนปศุสัตว์อำเภอ กำนันตำบลน้ำคำ ร่วมลงพื้นที่ ณ แปลงนาต้นแบบฯ หมู่ที่ 14 ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2