“เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษให้ได้ผล ถอดบทเรียนจากประเทศนิวซีแลนด

วันที่ 17 มิถุนายน 2564
เวลา 09.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาออนไลน์ครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง “เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษให้ได้ผล ถอดบทเรียนจากประเทศนิวซีแลนด์” ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ระบบ Zoom โดยร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี และสถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ที่สนใจ จาก 20 จังหวัด ที่เข้าร่วมการสัมมนา เพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่สำคัญ และปัญหาทั่วไปที่นักเรียนไทยพบเจอกับการเรียนภาษาอังกฤษทั้งในรูปแบบการเรียนแบบออนไลน์ และในชั้นเรียนปกติ
พร้อมทั้ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการส่งเสริม และการพัฒนาศักยภาพทักษะด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและหวังว่าจะนำสู่การถักทอเครือข่ายความร่วมมือในอนาคตต่อไป
โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี Mr. Ben Burrowes ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชีย หน่วยการศึกษานิวซีเเลนด์ Ms. Erina Hunt คุณช่อทิพย์ ประมูลผล ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย คุณจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ ผู้อำนวยการด้านการศึกษา หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรธนานนท์ และครู บุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติร่วมรับฟังการสัมมนาผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ระบบ Zoom
ณ ห้องห้วยสำราญ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2