รับรายงานตัวคนไทยที่ลงทะเบียนขอเดินทางกลับเข้าประเทศ

วันนี้ (16 มิ.ย.2564) เวลา 08.00 – 12.00 น. จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ สนง.สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ที่ทำการปกครองอำเภอภูสิงห์ สมาชิก อส. สังกัด ร้อย อส.จ.ศก.2 , ร้อย อส.อ.ภูสิงห์ 19 ได้รับรายงานตัวคนไทยที่ลงทะเบียนขอเดินทางกลับเข้าประเทศ ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 10 ราย ดังนี้
1. นายเอกพล บัวทอง ภูมิลำเนา จ.นครราชสีมา
2. นายสุนทร ชาญสุข ภูมิลำเนา จ.อุดรธานี
3. นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์สุธรรม ภูมิลำเนา จ.พิษณุโลก
4. นายอุทัย เจ๊กคำ ภูมิลำเนา จ.สุโขทัย
5. นายภควัต ดวงจันทร์ ภูมิลำเนา จ.ลำปาง
6. นายอิฐ โตเทียม ภูมิลำเนา จ.นครราชสีมา
7. นายดนัย เครือคำอ้าย ภูมิลำเนา จ.สุโขทัย
8. นายสันติชัย สันทะวงศ์ ภูมิลำเนา จ.ลำปาง
9. นายวิเวก จินวรรณวงศ์ ภูมิลำเนา จ.ลำปาง
10. นายชรินทร์ ทองสิงห์ ภูมิลำเนา จ.นครพนม
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ฯ ได้ทำการการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย(ปกติ ไม่มีไข้) ตรวจเอกสารการเข้าเมืองถูกต้องครบถ้วน และแนะนำการปฏิบัติตัวเบื้องต้นตามมาตรการ DMHTT และทำการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน ณ สถานกักกักตัวฯ(Local Quarantine) โรงแรมแก้วขวัญรีสอร์ท อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2