ประธานในการติดตามความก้าวหน้า

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๐.๐๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการน้ำระดับหมู่บ้านชุมชนและลุ่มน้ำจังหวัดศรีสะเกษ (รุ่นนำร่อง)
โดยมีผู้แทนนายอำเภอภูสิงห์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้แทนชลประทาน ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนรองกอ.รมน. ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และTambom Smart Team ตำบล ร่วมประชุมดังกล่าว
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2