หารือ ติดตาม การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาสถานการณ์แพร่ระบาดของโ

วันที่ 10 มิถุนายน 2564
เวลา 08.15 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หารือ ติดตาม การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคลัมปีสกิน ต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีประเด็นหารือและกำหนดแนวทางเบื้องต้น ดังนี้
1. การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคลัมปีสกิน ระดับจังหวัดและอำเภอ
2. แผนบริหารจัดการวัคซีนโรคลัมปีสกินเมื่อได้รับการสนับสนุนมา
3. แนวทางให้อำเภอร่วมกับ อปท.ดำเนินการ และรายงานผลการดำเนินการ
4. การรณรงค์แบบเข้มข้นในการกำจัดพาหะนำโรคลัมปีสกิน
5.การวิเคราะห์สาเหตุและการชันสูตรการตายของสัตว์ที่ป่วย
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปศุสัตว์จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องห้วยสำราญ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2