ประธานในการติดตามความก้าวหน้า

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๐.๐๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการน้ำระดับหมู่บ้านชุมชนและลุ่มน้ำจังหวัดศรีสะเกษ (รุ่นนำร่อง)
โดยมีนายอำเภอขุขันธ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้แทนชลประทาน ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทน กอ.รมน.ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านร่วมประชุมและชี้แจงการขับเคลื่อนบริหารจัดการน้ำในระดับหมู่บ้านชุมชนดังกล่าว
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2