ประธานการประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ชีวิ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564
เวลา 09.30 น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายวิชัย ตั้งคําเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ชีวิตที่อยู่ในที่สาธารณะในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ชั้น3

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2