ประธานการประชุมศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านก

วันที่ 8 มิถุนายน 2564
เวลา 10.00 – 13.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านกัมพูชา จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564 ในประเด็นดังนี้
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดศรีสะเกษ และพื้นที่ชายแดน
2. สถานการณ์ตามแนวชายแดน
3. สถานการณ์การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และทรัพยากรธรรมชาติ
4. สถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
5. สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด
6. การเฝ้าระวังในพื้นที่ 3 อำเภอชายแดน
7. มาตรการเฝ้าระวังและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ทั้งนี้ มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบกำหนดมาตรการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลับเข้าเมืองในช่องทางที่ถูกต้อง ให้ทุกหน่วยงานประสานการปฏิบัติตามแนวทางการแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ 3 พื้นที่ (ชายแดน ตอนใน และหมู่บ้าน/ชุมชน) รวมทั้งการสนธิกำลังในด่านตรวจ โดยให้นายอำเภอติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฏหมาย
อีกทั้ง ได้มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ให้หน่วยงานในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในห้วงสถานการณ์โรคโควิด-19
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พ.อ.ณัฐพงศ์ จินดาเวช รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/ผู้แทน นายอำเภอกันทรลักษ์ นายอำเภอขุนหาญ นายอำเภอภูสิงห์ ผู้กำกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด นายด่านศุลกากรช่องสะงำ หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่ 1 รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 และ 3 ผู้แทนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 ผู้แทนจากมณฑลทหารบกที่ 25 หัวหน้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยศาลา ผู้แทนหัวหน้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าพนมดงรัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมกันทรวิเชียร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2