ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ

วันที่ 8 มิถุนายน 2564
เวลา 10.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ และบ่อบำบัดน้ำเสียระบบปิด ของสหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด ซึ่งมีความคืบหน้ากว่า 80 % และคาดว่าจะดำเนินการเสร็จพร้อมใช้งานภายในเดือนมิถุนายน 2564 นี้
ในการนี้ได้เน้นย้ำการบริหารจัดการพื้นที่และระบบนิเวศน์ในพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านดิน น้ำ และอากาศ พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร เพื่อพัฒนาการผลิต และจัดเก็บก้อนยางพารา ให้มีคุณภาพ อันจะเกิดความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป
โดยมี นายอำเภอเบญจลักษณ์ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2