ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

วันที่ 8 มิถุนายน 2564
เวลา 09.15 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเขตพื้นที่อำเภอโนนคูณ และพบปะให้กำลังใจประชาชนชาวอำเภอโนนคูณที่มารับการฉีดวัคซีนโควิด-19
ทั้งนี้ ได้เชิญชวนประชาชนร่วมลงทะเบียนผ่านระบบแอพพลิเคชัน "หมอ…พร้อม" หรือ "ศรีสะเกษ…พร้อม" เพื่อจองรับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 จากรัฐบาลเพิ่มเติมต่อไป

โดยมี นายอำเภอโนนคูณ สาธารณสุขอำเภอโนนคูณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนคูณ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ โรงพยาบาลโนนคูณ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2