“ รายการพิเศษ เกาะติดโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ”

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๘.๐๐ -๑๙.๐๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษร่วมรายการ “ รายการพิเศษ เกาะติดโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตลอดถึงแนวทางปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คลื่นความถี่ Fm 100.25 mhz และ Facebook : สวท.ศรีสะเกษและถ่ายทอดไปยังหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
โดยมีนพ.เสกสรรค์ จวงจันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษและนพ.วนันดร โกเมศ หน.งานอาชีวเวชกรรม รพ.ศก.ร่วมรายการและดำเนินรายการโดยนายทองจันทร์ ศรีสุธรรม
ประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้มีดังนี้
๑.ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีเปิดวาระแห่งชาติฉีดวัคซีนโควิด-19
๒.การลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19
๓.มาตรการในการป้องกันโควิด-19 ของผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด อาทิเช่น ผู้ประกอบอาชีพขายลอตเตอรี่และพวงมาลัยซึ่งต้องมีการเดินทางระหว่างจังหวัด
๔.มาตรการป้องกันโควิด-19 สำหรับรถโดยสารและรถตู้ของผู้ใช้บริการ
๕.รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
-ทั้วโลก
-ประเทศไทย
-จังหวัดศรีสะเกษ
๖.การเตรียมตัวในการฉีดวัคซีนโควิค-19
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ทั้งนี้ สามารถติดตามรับฟังรายละเอียดย้อนหลังทั้งหมดของรายการดังกล่าวได้ที่ Facebook เพจ สวท.ศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2